e-shop GEO-STAB s.r.o.
Firemní stránky fy GEO - STAB s.r.o.planimetry
Ceníky
Větší rozlišení
Více funkcí
Více možností

 

řada X-PLAN F/F.C./dII

digitální planimetry USHIKATA


X-PLAN 620 F
X-PLAN 520 F
X-PLAN 460 F
X-PLAN 380 F
X-PLAN 300 F

X-PLAN 620 F.C
X-PLAN 460 F.C
X-PLAN 380 F.CX-PLAN 360 dII


Hlavní vlastnosti:

 • Plocha
 • Délka
 • Poloměr
 • Souřadnice (X,Y)
 • Vynášení souřadnic
 • Úhel dvou přímek (vnější i vnitřní)
 • Těžiště plochy libovolného tvaru
 • Střed oblouku
 • Určování úhlopříček a kolmic
 • Tlačítko režimu ”Myš”pro snadnější nastavení voleb přístroje
 • Velká excentrická sledovací lupa umožňující snadné nastavení na bod
 • Klávesa kruhového měření – ARC pro snadnější definici kruhu a oblouku, pro měření těžiště, určování kubatur rotačních těles a těles definovaných vrstevnicemi.
 • Afinní souřadnicová transformace pro vyrovnání zkreslení
 • Funkce ukládání a opětovného vyvolání nastavených měřických podmínek
 • Výběr jednotky měření : automatický posun jednotek
 • Variabilní nastavení měřítka
 • Funkce součtu a průměrování výsledků měření
 • Funkce kalkulačky


Nové měřické funkce - ze dvou rozměrů na tři!


 • Určení objemu, povrchu a polohy těžiště rotačních těles
 • Výpočet kubatur na základě měření vrstevnic
 • Radiální délkaSrovnávací tabulka X-Plan

  380dIII 460dIII 380F.C 460F.C 620F.C 380F 460F 620F
Měřícký rozsah Vertikální 380mm 460mm 380mm 460mm 620mm 380mm 460mm 620mm
Horizontální 20000mm
Měřícké funkce Plocha Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Délka Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Souřadnice XY Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Délkový segment Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Poloměr Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Těžiště Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Plocha trojúhelníka Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Úhel Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Střed úhlu Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Radiální délka Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Kubatury z vrstevnic Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Rotační tělesa Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Jiné funkce Ulož. až 15 měř. podm. Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Funkce kalkulačky Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Decimální uspořádání Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Měření klávesou ARC Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Nastavení ref. měřítka Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Číslování dat Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Automatické ukončení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Klávesa MENU / MYŠ Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Vynášení souř. bodů Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Aut. nast. protokolu Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Afinní transformace Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano