e-shop GEO-STAB s.r.o.
Firemní stránky fy GEO - STAB s.r.o.Laserové dálkoměry - aktuální ceny


 

Ruční laserový dálkoměr PREXISO

- jednoduchý, levný a spolehlivý dálkoměr
DISTO

malý ruční laserový dálkoměr od ‘výcarské firmy   PREXISO AG, rozměry pouze 123 x 50 x 26 mm, hmotnost pouhých 100g, slouží k rychlému a jednoduchému měření délek s přesností (± 2 mm, ) a dosahu od 0,1 do max.30 m. Přístroj je svou "velikostí" vhodný do každé kapsy. Má černobílý , jednoduchý displey, nepodsvícený.
      Tento velmi jednoduchý, kompaktní model byl speciálně zkonstruován pro měření v interiérech uvnitř budov. Pro měření v exteriérech je třeba počítat s odolností pouze proti prachu.
      Tlačítka pro měření, přičítání, odečítání. Výpočet ploch a kubatur, měření nepřístupných vý‘ek pomocí Pythagorovy věty. Jako u v‘ech laserových dálkoměrů má jasně viditelný červený laserový bod. Vidíte, kam cílíte i když je objekt měření těžko přístupný. Napájení alkalickými bateriemi typu AAA, se 2ks vystačí přibližně na 3000 měřených délek


Ruční laserové dálkoměry DISTO

- od ‘výcarské firmy LEICA
DISTO Leica - generace s mnoha vylep‘eními.


DISTO D2

DISTO

Nejmen‘í ruční laserový dálkoměr od firmy LEICA , DISTO D2  rozměry pouze 111 x 42 x 23 mm, hmotnost pouhých 90g slouží k rychlému a jednoduchému měření délek s přesností několika milimetrů (± 1,5 mm, ) na 30m a dosahu od 0,05 do max.60 m. Paměť na 10 posledních měření. Dispej zobrazuje poslední 3 měření. Přístroj Disto D2 od firmy LEICA je svou "velikostí" vhodný do každé kapsy. Tento velmi kompaktní model byl speciálně zkonstruován pro měření v interiérech uvnitř budov.Pro měření v exteriérech - odolnost proti prachu a de‘ti IP54. Velká tlačítka pro sčítání, odečítání, výpočet ploch a kubatur dělají měření rychlé a velmi spolehlivé. Jako u v‘ech laserových dálkoměrů z dílny firmy Leica i Disto D2 má jasně viditelný červený laserový bod. Proto vždy vidíte, kam cílíte, i když je objekt měření těžko přístupný.


DISTO DXT

DISTO

Nejodolněj‘í ruční laserový dálkoměr od firmy LEICA , DISTO DXT  Dálkoměr DISTO DXT určený do extrémních podmínek, je jediným laserovým dálkoměrem, který je odolný tekoucí vodě a je zcela prachutěsný IP65. Přístroj DISTO DXT můžete umýt i pod tekoucí vodou. DISTO DXT obstojí i ve zkou‘ce pádu ze 2 metrů. Jemné a citlivé měřicí součástky jsou chráněné gumovými díly. Dosah od 5 cm až do 70 m, přesnost měření +/- 1,5 mm.Výklopná koncovka pro měření z koutů nebo od hrany, automatické rozpoznání polohy koncovky. Zodolněný displej s podsvícením - měřené hodnoty jsou čitelné i za tmy.Počátek měření lze nastavit od přední nebo zadní hrany. Tracking (průběžné měření) umožňuje přibližné vytyčování délky.Výpočetní funkce - kalkulačka, objem, plocha, Pythagorova věta. Vnitřní paměť na 10 posledních hodnot a váha 159 g, velikost 122 x 55 x 28 cm


DISTO D3a

- nahrazuje typ DISTO D3
DISTOD3a

Malý ruční laserový dálkoměr  DISTO D3a nejnověj‘í generace slouží k rychlému a jednoduchému měření délek.Parametry zustaly shodne s DISTO D3, ale displej je vět‘í a čitelněj‘í, ‘ikovněj‘í rozložení kláves, přístroj narostl o 3 až 4mm v každém rozměru. Přístroj je zodolněný proti vodě a pádu. Design DISTO 3a je stylově převzat z DISTO D5. Možnost zacílení paprsku přes hranu u klávesnice On/Off a hranu na vrchu displeje.   slouží k rychlému a jednoduchému měření délek Je koncipován pro měření s přesností milimetrů (± 1mm, ) v rozsahu od 0,05 do max.100 m.. Princip měření spočívá v pasivním odrazu viditelného laserového paprsku od předmětu měření. Dosah přístroje a doba měření závisí na schopnostech reflexe a na povaze povrchu měřeného místa. Vět‘ina měřených vzdáleností je určena téměř okamžitě (do jedné sekundy). Má vestavěný sklonoměr, který okamžitě převádí hodnoty na přesné vodorovné délky a a zobrazí i převý‘ení. Na vět‘í vzdálenosti se používá cílová tabulka se speciální povrchovou úpravou. Přístroj má paměť, v které je posledních 20 měření.

Přístroj umožňuje vypočítat plochy a kubatury. Při nastavení kontinuálního měření s ním lze také přibližně vytyčovat vzdálenosti. Počátek měření lze nastavit od přední nebo zadní hrany. Měření s časovou prodlevou umožňuje přesné urovnání přístroje na cílový bod. V dálkoměru je zabudovaný sklonoměr ke zji‘tění vodorovné roviny a automatickému přepočtu ‘ikmých vzdáleností na vodorovnou vzdálenost.

Hlavní výhodou dálkoměru je jednoduché ovládání a malá velikost. Každá funkce má své vlastní tlačítko (provést měření, vypočítat plochu nebo objem…). Na velkém a přehledném displeji vidíte v‘echny potřebné výsledky a nastavení, displej je možné rozsvítit.

Dal‘ím přínosem jsou aplikační programy: Nepřímým měřením lze zjistit vý‘ku budovy pomocí funkce používající Pythagorovu větu, speciálními funkcemi se určuje také maximální (do kouta) či minimální (kolmice) vzdálenost, a hodnotu nejčastěji používanou ve výpočtech si můžete zadat jako konstantu.

Jak je zřejmé ze stručného popisu, DISTO nahradí bez jakýchkoliv problémů měření pásmem do vzdálenosti minimálně 30 m a bez pomoci druhého člověka (měření s DISTO je ov‘em mnohem rychlej‘í, přesněj‘í a méně pracněj‘í). Umožňuje také rychlé měření nepřístupných vzdáleností, což je asi největ‘í předností laserových dálkoměrů.

Dálkoměry se dodávají v krabici s podrobným českým návodem a bateriemi včetně transportního pouzdra

varianta Disto D3a BT

- Díky technologii Bluetooth® je možné délky i vypočtené výsledky přímo přenést do PC, laptopu nebo PDA. Tak snadno zpracujete svá data v Excelu, Wordu, AutoCADu nebo dal‘ích programech. Software DISTO transfer pro přenos dat je součástí dodávky. Měření můžete spustit a kontrolovat také přímo od počítače nebo podobného zařízení. To je využitelné zejména tehdy, kdy je třeba sledovat rozměr nebo průběžně měřit délky bez možnosti manipulovat s dálkoměrem, vzhledem k jeho nepřístupnému uchycení v prostoru. Dálkoměru lze také zadat interval, ve kterém bude délky měřit a výsledky on-line posílat na počítač, kde se zaznamenají. Interval lze nastavit v rozmezí 1s až 24 hodin.DISTO D5

DISTOD5

Dokonalej‘í model. Je vybaven zabudovaným sklonoměrem, který výrazně roz‘iřuje možnosti měření.Zabudovaný sklonoměr jednodu‘e a rychle měří sklon do ±45°. Se senzorem sklonu umíte také změřit vodorovnou délku i přes překážky Díky zabudovanému barevné kameře s digitálním hledáčkem se čtyřnásobným zoomem,umožňuje měření velkých vzdáleností právě při jasném slunečním svitu a spolu s využitím sklonoměru napomáhá dokonale‘ímu měření nepřístupných vý‘ek i v případech, kdy horní cílový bod neodráží laser. Otočná zadní opěrka zaručuje přesné kolmé postavení nebo přiložení přístroje do kouta nebo stabilizaci na rovné plo‘e.
Profesionální přístroj bez kompromisů.
- zobrazení cíle: barevně
- díky zaměřovacímu kříži je možno cíl přesně zaměřit
- není nutné vidět laserovou stopu, zacílení je možné hlavně při jasném slunečním svitu
- podsvícení , jas displeje nastavitelný v 9 krocích
- zoom zaměřovací kamery nastavitelný ve 3 krocích 1x, 2x a 3x
- přesnost ± 1,0 mm

DISTO D8

DISTOD8

Nejdokonalej‘í model. Má také stejné funkce, tzn. určení plochy a objemu, nastavení tří počátků (včetně měření od středu závitu, kterým se dá DISTO nasadit na běžný fotostativ); kontinuální měření a měření s časovou prodlevou.

Vybaven zabudovaným sklonoměrem, který výrazně roz‘iřuje možnosti měření. Díky zabudované kameře s digitálním hledáčkem s čtyřnásobným zoomem umožňuje měření velkých vzdáleností i při jasném slunečním svitu a spolu s využitím měření úhlu sklonoměrem měří nepřístupnou vý‘ku i vodorovnou vzálenost. Otočná zadní opěrka zaručuje přesné kolmé postavení nebo přiložení přístroje do kouta nebo stabilizaci na rovné plo‘e.
- barevný LCD 2,4" a zoom zaměřovací kamery nastavitelný ve 4 krocích
- díky zaměřovacímu kříži je možno cíl přesně zaměřit
- není nutné vidět laserovou stopu, zacílení je možné i při jasném slunečním svitu
- automatický jas displeje dle vněj‘ího osvětlení
- vybaven stejnými funkcemi jako DISTO D5
- přesnost ± 1 mm
- ruční dálkoměr s Bluetooth rozhraním - bezdrátovým přenosem měřených dat
- jako externí paměť může sloužit PDA, PAlmTop nebo notebook s Bluetooth na příjmu
- s přístrojem je dodáván software Plus XL a PlusDraw pro kresbu situace,
- přes Bluetooth, např. v notebooku, komunikuje rovněž s programy Excel, AutoCad, Allplan Nemetchek,....

 

PREXISO
X2
 

DISTO
D2
 

DISTO
DXT
 

DISTO
D3a
D3a BT

DISTO
D5
 

DISTO
D8
 

Ceny aktuální ceny
přenos dat

NE

NE
s BT...ANO

NE

Bluetooth

Přesnost délky typ ± 2 mm typ ± 1,5 mm typ ± 1,5 mm typ ± 1 mm typ ± 1 mm typ ± 1 mm
Dosah dálkoměru 0,1 až 30m 0,05 až 30m
s terčem až 60 m
0,05 až 70m 0,05 až 80m
s terčem 100m
0,05 až 200m 0,05 až 200m
Zacílení sleduji červený bod očima sleduji červený bod očima
nebo zacílení přes pomocné hrany na přístroji
digitální kamera
až s 4x zvět‘ení
digitální kamera
až s 4x zvět‘ení
Paměť nemá pamět 10 posl.hodnot 20 posledních hodnot
s BT dle připojení
20 posledních hodnot 30 posl.hodnot
Funkce

Tracking, Pythagorova věta

Tracking, Pythagorova věta,
sklon do ±45°
s přesností ±0,3°

Tracking, Pythagorova věta, sklon
celých 360°
s přesností
-0,1°/+0,2°

Zdroj 2 AAA baterie
pro 3 000 měření
2 AAA baterie
pro 5 000 měření

2 AAA baterie
pro 5 000 měření

2 AA baterie pro 10 000 měření

Rozměry v mm, hmotnost 123 x 50 x 26
100g
111 x 42 x 23
90g
122 x 55 x 28
159g
127 x 49 x 27
149g
143 x 55 x 30
195g
143 x 55 x 30
205g
Průměr laserové stopy nedefinováno

6 mm / 10 m

Odolnost vůči vodě a prachu

IP5
-prachu odolné

IP54
- odolné proti skrápějící vodě

IP65
- odolné proti tryskající vodě
(lze umýt pod tekoucí vodou)

IP54
- odolné proti skrápějící vodě

Příslušentví k dálkoměrům DISTO


Cílový terč

Cílový terč Pro měření na ‘patně odrazné plochy nebo pro vzdálenosti nad 30 metrů. Oboustranný s bílou (krátké délky) & hnědou (del‘í délky) plochou. Ve dvou velikostech: velký (A4 210 x 297mm) a malý (C6 105 x 147mm).Křížový terč

Křížový terč Cílový terč, který lze připevnit k povrchu a vytvořit tak plochu na cílení.Řemínek

Řemínek Krátký na ruku pro zaji‘tění DISTA před pádem na zem během měření nebo del‘í na DISTA volně přes rameno, přístroj je neustále připravený k měření.Laserové brýle

Laserové brýle Při ‘patných světelných podmínkách zvy‘ují viditelnost červeného laserového bodu.Transportní bra‘na

Transportní bra‘na Praktické uložení DISTA s místem pro ve‘keré dal‘í příslu‘enství.Držák za opasek

Držák za opasek DISTO je neustále připravené k měření.